Aktualności

9 listopada 2017
Informacja o rekrutacji uzupełniającej uczestników/uczestniczek projektu "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci" w zakresie refundacji kosztów zatrudnienia niani

Projekt pn. „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Ogłasza się nabór uzupełniający uczestników/uczestniczek do projektu "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór skierowany jest do matek i ojców powracających do pracy po przerwie zwiazanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka i dotyczy refundacji kosztów zatrudnienia niani.


Nabór będzie prowadzony w dniach 9 - 17 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdują się pod tym linkiem.

Aktualności
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe