Aktualności

Wybierz miesiąc:
Publiczny Internet dla każdego
19 kwietnia 2021
Gmina Miasto Częstochowa w ramach konkursu „Publiczny Internet dla każdego” otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Publiczna bezprzewodowa siec dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
więcej
OGŁOSZENIE O AKTUALIZACJI REGULAMINU NABORU PRACODAWCÓW, U KTÓRYCH ZORGANIZOWANE ZOSTANĄ STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE DLA UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU pn. „ZAWODOWA WSPÓŁPRACA 2”
9 kwietnia 2021
Gmina Miasto Częstochowa ogłasza aktualizację regulaminu naboru pracodawców, u których zorganizowane zostaną staże i praktyki zawodowe dla uczestników/czek projektu pn. „Zawodowa współpraca 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.
więcej
Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!
2 kwietnia 2021
Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.
więcej
Aktualności
Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe