7. Rada Konsultacyjna RIT

17 lutego 2017 roku odbyło się I Posiedzenie Rady Konsultacyjnej ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RIT Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Poniżej znajduje się protokół z ww posiedzenia oraz jego agenda z listą obecności.

Protokół lista obecność

Zarządzenie Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 5 września 2016 roku w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej ds. Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RIT Subregionu Północnego

Wojewódzki Urząd Pracy KatowiceŚląskie Centrum PrzedsiębiorczościUząd MarszałkowskiSerwis Regionalnego Programu Województwa ŚląskiegoMinisterstwo RozwojuFundusze Europejskie Częstochowskie Organizacje Pozarzadowe