Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek projektu "Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci 3" w zakresie refundacji kosztów zatrudnienia niani oraz zapewnienia opieki w żłobku dla dzieci rodziców powracających do pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka. Ponadto, ...
więcej »
Pracodawco! Potrzebujesz pracownika lub stażystę? Nie możesz znaleźć wykwalifikowanego pracownika? Pokryjemy koszty stażu lub przeszkolenia osoby bezrobotnej zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.
więcej »
Pracodawcy mogą ubiegać się o organizację min. 3 miesięcznego stażu zawodowego dla uczestnika lub uczestniczki projektu. Pracodawca nie ponosi kosztów organizacji stażu. Biuro Projektu pokrywa koszty stypendium stażowego, wstępnych badań lekarskich i odzieży roboczej osoby odbywającej ...
więcej »
Informujemy, iż Fundacja Fundusz Współpracy realizuje projekt pn. "Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową"
więcej »
Ogłasza się nabór uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek do udziału w projekcie „Odkryj w sobie talent!”.
więcej »
Trwa rekrutacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo zainteresowanych bezpłatną możliwością nabycia lub podniesienia kwalifikacji w ramach szkoleń i kursów.
więcej »