Gmina Miasto Częstochowa w ramach konkursu „Publiczny Internet dla każdego” otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Publiczna bezprzewodowa siec dostępu do Internetu na terenie Miasta Częstochowy”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków ...
więcej »
Gmina Miasto Częstochowa ogłasza aktualizację regulaminu naboru pracodawców, u których zorganizowane zostaną staże i praktyki zawodowe dla uczestników/czek projektu pn. „Zawodowa współpraca 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu ...
więcej »
Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.
więcej »
Projekt „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski”, był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, ...
więcej »